Privacy policy

 

 

  1. Dit is de Privacy Policy van Eetkoeriers Bezorggroep BV (hierna te noemen "Eetkoeriers", "wij," "ons" of "onze"), een onderneming met adres Nieuwstraat, Valkenswaard. Eetkoeriers is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91197201. Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website eetkoeriers.nl  (de "Website"). <BR>Wij verzamelen deze gegevens wanneer u onze Website bezoekt met uw computer, tablet, telefoon of smartwatch ("Computer"). <BR>Wij verwerken persoonsgegevens op een manier welke in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming,

     

    Wat voor gegevens verzamelen wij?

     

    Wij verzamelen persoonsgegevens die u ons verstrekt. Een persoonsgegeven betreft informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hierbij kunt u denken aan de volgende gegevens: a. Gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres wanneer u zich registreert voor een Eetkoeriers account b. Profiel-informatie die u verstrekt via uw account c. Communicatie tussen Eetkoeriers en u (wij mogen u dienst-gerelateerde e-mails sturen) d. email adres Log file informatie Wij verzamelen alleen informatie die uw browser stuurt als u onze Website bezoekt wanneer dit noodzakelijk is voor het goed functioneren van de Website. Onder het goed functioneren van de Website verstaan wij met name het beschermen van de Website tegen handelingen die de veiligheid van de Website en van uw Computer in gevaar kunnen brengen. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals uw IP-adres, browser-type, browser-versie, de pagina’s van onze Website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u besteedt op deze pagina’s en andere statistieken.

     

    Analytische diensten Wij maken gebruik van analytische diensten van derden. Deze helpen ons om ons verkeer en trends van de Website te meten. De tools verzamelen informatie die verzonden zijn door uw Computer, onze Website, de webpagina’s die uw bezoekt, add-ons en door andere informatie die ons helpen bij het verbeteren van onze Website. Deze tools gebruiken ‘cookies’. Dit zijn eenvoudige tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van uw Computer. Cookies kunnen uw Computer of de bestanden die op uw Computer staan niet beschadigen. Cookies verzamelen anoniem informatie over uw log-informatie en log-gedrag. Wij gebruiken deze informatie samen met informatie van andere Gebruikers. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk om u als individu te kunnen identificeren. Wij gebruiken voor onze analytische diensten Google Analytics. Google Analytics installeert een permanent cookie in uw webbrowser om u te identificeren. Hierdoor worden uw gegevens gedeeld met Google. sief uitvoeringswet van deze verordening, of de voorafgaande wetgeving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en eventuele toekomstige wijzigingen (de "AVG"), de telecommunicatiewet en de andere op dit moment geldende privacywetgeving. Door het gebruiken van onze Website, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met de Privacy Policy. Onze Privacy Policy is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de Website ("Gebruikers").

 

Wij delen alleen gegevens met Google die wij op basis van de AVG mogen delen met Google. U kunt volledig voorkomen dat Google Analytics u herkent, door de cookies uit te schakelen in uw browser. Doeleinden verwerking gegevens Door het gebruik van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter, bijvoorbeeld door het aanmaken van een account. Het kan dan gaan om gegevens zoals naam, e-mailadres, woonplaats, telefoonnummer en betaalgegevens. Eetkoeriers verzamelt en verwerkt deze gegevens om onze diensten toegankelijk te maken. Wij verzamelen tevens informatie over uw Computer (zoals IP-adres, browsertype en besturingssysteem), zodat wij onze diensten kunnen verbeteren. De persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet- en regelgeving verplicht zijn.

 

  1. Rechtsgrond verwerking gegevens
    Er zijn meerdere grondslagen op basis waarvan Eetkoeriers persoonsgegevens kan verwerken. Dit zijn: de uitvoering van een overeenkomst, het gerechtvaardigd belang, op grond van een wettelijke verplichting of op grond van jouw toestemming. We verwerken uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om het doel waarvoor we de persoonsgegevens verzamelen te behalen. Hoe gebruiken wij deze informatie? Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om onze Website te ondersteunen en verbeteren door: Communicatie Wij mogen uw informatie gebruiken om u te contacteren met nieuwsbrieven of marketing- en promotiedoeleinden die voor u interessant kunnen zijn. Als u deze informatie wil ontvangen, dient u zichzelf hiervoor in te schrijven. Als u niet wil dat wij nog langer met u communiceren nadat u zich hebt ingeschreven, kunt u zich afmelden voor deze communicatie door op afmelden te klikken op dezelfde plek als waar u zich hebt aangemeld.

 

Hoe wordt deze informatie gedeeld?
Wij zullen uw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden.

 


Zeggenschapswijziging
Wanneer Eetkoeriers, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een onze activa bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de Website zijn verzameld onder de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in deze Privacy Policy moeten opvolgen.

 


Wettelijk verzoek en voorkoming schade
Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.

 

  1. Beveiliging en veiligheid
    Eetkoeriers heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen om verlies of enig andere vorm van onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Website wordt beveiligd (zoals het aanvragen van een uniek wachtwoord). Echter, Eetkoeriers kan niet verzekeren dat de informatie op de Website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het handhaven van uw unieke wachtwoord en account-informatie en voor het beheren van de e-mails tussen u en Eetkoeriers. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie,

     


    Internationale overdraging
    Uw informatie kan worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die zich buiten Nederland en/of de EU bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming kunnen verschillen. Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat ook wanneer uw persoonsgegevens buiten de EU worden verwerkt, zij op een juridisch juiste en zorgvuldige wijze buiten de EU worden verwerkt.

     


    Bewaartermijnen
    In overeenstemming met de AVG en de overige relevante fiscale wetgeving, bewaart Eetkoeriers persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden, tenzij Eetkoeriers hiertoe op grond van een wettelijke bepaling verplicht is. Indien u meer informatie wil over hoelang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact opnemen met klantenservice@eetkoeriers.nl.

 

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit
Wanneer u inzage wilt in uw persoonsgegevens, als u uw gegevens wilt wijzigen of verwijderen of als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan u of aan een derde dan kunt u contact opnemen met Eetkoeriers door een e-mail te sturen naar klantenservice@eetkoeriers.nl of een brief sturen aan:
Eetkoeriers Bezorggroep BV
Nieuwstraat 5
5552BT, Valkenswaard

Applicaties, websites en diensten van derden
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of services van derden die gelinkt zijn naar of van onze Website, waaronder de informatie of inhoud die bijgaand is. Onze Privacy Policy is niet van toepassing wanneer u een link gebruikt om van onze Website naar een andere applicatie, website of service te gaan. Uw gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder deze die een link hebben op onze Website, zijn onderworpen aan de regels en het beleid van de derde.

 


  • Privacy van kinderen
    Onze Website vraagt niet specifiek en bewust om gegevens van personen jonger dan 16 jaar ("Kinderen"). Deze leeftijd kan variëren in elke Lidstaat tussen de leeftijd van 13 en 16 jaar. Indien wij erachter komen dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van Kinderen zonder toestemming van hun ouder of voogd, dan zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van onze servers. Als u vermoedens heeft dat uw kind zonder uw toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan ons, dan kunt u contact met ons opnemen via klantenservice@eetkoeriers.nl. Indien u als kind persoonsgegevens achter hebt gelaten op onze site en u deze wil verwijderen, dan zullen wij ons inspannen om deze gegevens te verwijderen. Als u het vermoeden heeft dat u als kind persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, kunt u contact met ons opnemen via klantenservice@eetkoeriers.nl.

 


  • Wijzigingen
    Eetkoeriers kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.

     


    Contact
    Wanneer u vragen heeft over deze Privacy Policy, dan kunt u contact opnemen met Eetkoeriers door een e-mail te sturen naar klantenservice@eetkoeriers.nl.